Мая Горчева

Мая Стоянова Горчева е родена на 6 октомври 1968 г. в Етрополе. Завършва Българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Доктор по филология с дисертация на тема “Аспекти на междутекстовостта в българската проза на 30-те години: цитатът като пародийна и текстоизграждаща стратегия” (2003).

Автор е на монографиите “Между текста и цитата” (2004), “За българската проза от 30-те” (2005), “Иконите спят” от Гео Милев: превъплъщенията на модерната душа” (2006), “Как се прави авангард: литературните проекти на Гео Милев от “Лира”/”Изкуство” до “Везни” (2008), “По стародавни мотиви. Следите на народната песен в модерната българска литература” (2013) и “Деликатните настроения на Борис Априлов” (2013). Участва в проекти за превод.

Преподава История на новата българска литература във Филиала на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” в гр. Кърджали. Лектор е по български език и култура в университета “Жан Мулен” – Лион 3, Франция (2006-2009).

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.