Мариана Праматарова

Мариана Праматарова е родена в гр. Панагюрище, Пловдивска област. Завършила е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – педагогически профил със специализация “Музика”, след което Бургаски свободен университет – Юридически факултет. Магистър по право.

Работила е като телевизионен журналист около 10 години – репортер, автор и водещ на културно-информационни предавания. Автор на много публикации в регионални, национални, периодични седмичници, ежедневници и специализирани научно-методически списания и вестници.

Издадени книги: “Магьосница” (поезия, 1994); “В паяжината” (поезия, 1999); “Музикална въртележка” (музикални миниатюри, детски песни и музикални приказки по текст на Мариана Праматарова, музика на Огняна Георгиева и партитури на Мариана Игнатова, 1996); “Празник в детската градина” (сценарии за празници и развлечения, 1994); “Искри от вечността” (публицистика, 2008); “Бургаски музи по света” (публицистика, 2009); “Градове, храмове, колоси”(очерци, статии, есета и пътеписи за културно-исторически обекти у нас, Европа, Африка и др., 2011); “Митологично... И не съвсем” (поезия, 2012); “Домашното насилие” (публицистика, 2013); “Културно-историческото наследство и новите медии – трансформации и модерности” (публицистично научно изследване с авторски статии, 2015); “Каменният град” (избрани разкази и публицистика, 2015).