Манол Димитров

Манол Димитров Петков е роден на 17 април 1921 г. в село Драка, Грудовска околия. На 12-годишна възраст остава сирак и тръгва по чорбаджийските къщи да чиракува и да си изкарва прехраната. По късно влиза в РМС и се включва в антифашистката борба.

Става член на БКП. Предложен е за активен борец против фашизма. Много години е бил без работа, бил е председател на контролен съвет на ТКЗС, механик, председател на военно отчетно бюро в Равнец и партиен секретар в Брястовец.

Умира на 60-годишна възраст през 1981 г.

Книги от автора

4,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
4,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.