Йово Неделчев

Йово Неделчев е роден през 1935 година в село Дъбравино, Варненска област. Завършил Първа мъжка гимназия, Варна, и Академията за обществени науки и социално управление, София.

Живее и работи във Варна. Журналист в редица периодични издания: до 1968 г. многотиражката на Кооперативното стопанство в село Дългопол (сега град); впоследствие: главен редактор във в. “Полет”; отговорен секретар на в. “Народно дело” – Варна, главен редактор на Варненското книгоиздателство “Георги Бакалов”; главен редактор в Телевизионен център Варна; а след демократичните промени в страната – главен редактор на в. “Варненска дума”.

Понастоящем пенсионер. Повечето време е в родното си село, където, според думите му, “налива най-хубавото вино в селото”.