Йоана Вълчева

Йоана Вълчева е родена на 24 август 1992 г. в гр. София. Завършва “Предприемачество и мениджмънт” в Националната финансово-стопанска гимназия и “Бизнес икономика” в Университета за национално и световно стопанство.

Работи по проект за състоянието на лизинга в България и ЕС (2010 г., Австрия), а през април 2011 г. печели първо място на националното състезание “Най-добра бизнес идея” в провежданата ежегодно в Пловдив “Панорама на професионалното образование”. Твърди, че знанията й в бизнес сферата са помогнали изключително много по пътя към издаването на роман, защото в крайна сметка писането също е вид бизнес.

Автор на романите: “Съвест” (2016) и “Пегол” (2017), както и на електронната книга “Първо впечатление” (сборник стихове и разкази, 2017).

Публикации от автора