Стойка Кънева

Стойка Кънева е родена на 20 май 1941 г. в с. Козичино (Еркеч), Община Поморие. Основно образование получава в родното си село. Завършва педагогическо училище в Бургас през 1960 г. и е начална учителка в с. Козичино.

Любовта на Стойка Кънева към фолклорното богатство на Еркеч е още от детските години. През 1962 г. завършва курс за ръководители на самодейни танцови колективи в Ямбол. Десетилетия ръководи състава за автентичен фолклор при читалище “Просвета” в с. Козичино, който получава редица отличия на националните събори за народно творчество в Копривщица. Лауреат е и на републиканските фестивали за художествена самодейност. Вълнуващи са и изявите на състава от с. Козичино на международната фолклорна сцена. Съставът е носител на многобройни отличия и почетни дипломи.

Над книгата “Под небето на Еркеч” Стойка Кънева работи продължително време. Проучва обредите и обичаи, издирва и записва народни песни, възкресява старинни народни хорà.

Стойка Кънева умира на 17 март 2007 г.

Книги от автора

10,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
10,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.