Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Стоян Шахларски

Стоян Александров Шахларски е роден през 1924 г. в гр. Пазарджик. От юношеска възраст е във военно училище. Завършва Морско на Н.В. училище и Военното на Н.В. училище.

Стоянка Грудова

Стоянка Грудова е родена през 1948 година. Завършила е “Българска филология” в СУ “Св. Кл. Охридски”. Работила е като лаборант, учител, секретар на читалище, драматург на куклен театър, журналист, редактор и отговорен секретар на литературен алманах.

Стоянка Желева

Стоянка Желева е родена и живее в Бургас. Понастоящем е пенсионерка.

Пише приказки и стихове за деца.

Стоянка Русенова

Страници