Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Стефан Северин

Стефан Северин е професионален журналист (повече от трийсет години). Заемал е всички редакционни длъжности (без отговорен секретар) – от кореспондент до главен редактор.

Стефан Станчев

Стефан Петров Станчев е български писател. Роден на 7 април 1907 г. в град Казанлък. Завършва Търговска гимназия в Бургас през 1927 година и библиотечни курсове в Казанлък (1934 г.), в Ловеч (1935 г.) и София.

Стефани Ангелова

Стефани Веселинова Ангелова е родена на 10 март 2002 г. в гр. Варна. Учи в Първа езикова гимназия в родния си град.

Стефани Караначева

Стефани Караначева е родена в Деня на народните будители в началото на новото хилядолетие в Свиленград. Завършва СУ “Д-р Петър Берон” с интензивно изучаване на английски език в родния си град. Следва в Radboud University в Нидерландия.

Стефани Петрова

Стефани Петрова е родена в гр. Айтос. Там минава безгрижното й детство и първите й стъпки в поезията.

Живее и твори в гр. Бургас. Радва се на деца и внуци и продължава да пише.

Дебютната й поетична книга е “Отиваш си, за да дойдеш пак” (2017 г.).

Стефанка Иванова-Бънкова

Стефанка Иванова-Бънкова е родена през 1975 г. в гр. Бургас. Завършва ПМГ “Акад. Никола Обрешков” в родния си град, а по-късно – специалност “Мениджмънт и маркетинг” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Стефка Стоянова

Стефка Тодорова Стоянова е родена през 1966 г. в морския град Поморие. Израснала край морето и досега живее и работи в родния си град. Пише приказки за деца.

Стилиян Чаушев

Доц. д-р инж. Стилиян Чаушев е ръководител катедра “Инженерна химия” във Факултета по химично и системно инженерство към Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) – София.

Стойка Кънева

Стойка Кънева е родена на 20 май 1941 г. в с. Козичино (Еркеч), Община Поморие. Основно образование получава в родното си село. Завършва педагогическо училище в Бургас през 1960 г. и е начална учителка в с. Козичино.

Стойчо Биячев

Стойчо Биячев е роден на 15 май 1935 г. в град Бургас. Завършил е минно инженерство, но впоследствие специализира автоматизация и получава докторска степен по системотехника.

Стойчо Гоцев

Стойчо Гоцев е роден на 20 юни 1930 г. в гр. Бургас. Завършва Института за учители в Бургас, и журналистика – в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Стою Видев

Стою Видев Караджов е роден на 9 октомври 1935 г. в гр. Каблешково. Живее в Бургас.

Работил е в различните структури на ДКМС и БКП, бил е завеждащ отдел "Култура" към Градския комитет на БКП. От 1980 до 1985 г. е пълномощник в Комитета за култура в Москва.

Стоян Барев
Стоян Вълев

Стоян Вълев е роден е през 1956 г. в с. Генерал Инзово, Ямболско. Завършил е “Българска филология” в Пловдивския университет, където е преподавал пет години като асистент по “Руска литература на ХХ век”.

Стоян Георгиев

Стоян Георгиев е роден през 1963 г. в Бургас. През 1982 г. завършва Английска езикова гимназия “Гео Милев” в родния си град, а през 1989 г. – българска филология във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

Стоян Калпаклиев

Стоян Калпаклиев е роден в с. Белеврен, община Средец.

Живее и работи в гр. Средец. Общественик. Понастоящем пенсионер.

Стоян Тарапуза

Изтъкнат македонски поет и писател за деца. Роден е през 1933 година в Злетово. Завършил е висша педагогическа академия в Скопие.

Професионалния му път е свързан с работа в издателство “Детска радост”, “Наша книга” и в Македонското радио.

Стоян Тодинов

Стоян Гочев Тодинов е роден в село Медникарово, Старозагорска област на 5 май 1926 г. Основното си образование завършва в родното си село, гимназия в Харманли, а висшето “Журналистика” получава във Факултета по журналистика в София.

Стоян Тончев
Стоян Харалампиев

Роден на 03.04.0935 г. в с. Карабунар (дн.  гр.  Средец) в семейство на преселници – тракийци.

Страници