Стефан Северин

Стефан Северин е професионален журналист (повече от трийсет години). Заемал е всички редакционни длъжности (без отговорен секретар) – от кореспондент до главен редактор. Бил е редактор и кореспондент на вестниците “Работническо дело” и “Дума”, главен редактор на пловдивския седмичник “За и против” и редактор в “Марица”.

Има стотици публицистични материали и рецензии, поместени в местния и централен печат. Автор на книга със споменни есета “Огледало за обратно виждане” (2011 г.).

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.