Стайка Должева

Стайка Должева е родена в с. Войнягово, общ. Карлово, област Пловдив. Живяла е 18 години в Съединените щати (собственик на агенция “Зен-Зен”, която осигурява работа предимно на българи в Чикаго). Сега живее и работи в гр. Пазарджик.

Секретар е на Творчески съюз “Творци без граници” от основаването му.

Литературата е нейно хоби. Пише поезия, проза, пътеписи. Автор е на поетичната книга “В галоп с времето” (2015).