Литература

Принципът на демиурга и литературното творчество на детето

преди 7 години 11 months

Въпреки че в науката интересът към формирането и развиването на креативните способности на индивида, и то от ранна детска възраст, никога не е угасвал, а само е менял силата си – на приливи и отливи, написаното за възможностите на играта в литературно-творчески аспект и нейното значение понякога за творческия процес, не удовлетворява...

В търсене на “трудната” поетическа мелодия, или по пътя към поетическите схеми и... обратно

преди 7 години 11 months

Ще ми се да започнем наблюденията си върху поетическите търсения и предпочитания на децата и младите поети от нашите литературни студия с два стихотворни примера. По този начин се надяваме да се докоснем до някои особености на “младата” българска поезия въобще, както и да потърсим отговора на въпроса: до колко е възможно посредством целенасочена преподавателска работа да бъдат култивирани версификационни умения...

За правописа на някои имена

преди 7 години 11 months

Дали филологическото ми образование или характерът ми, който ме кара да се вглеждам и в наглед дребни неща, е причина често да забелязвам правописа на някои имена и да разсъждавам върху тяхното правилно изписване. Прави ми впечатление, че едни и същи понятия се изписват по различен начин от различни автори и като че ли това не прави впечатление на читателите...

Из “Професия адвокат”

преди 8 години 6 часа

Неспокойният дух на редица адвокати намира поле за изява и контакт с обществото в музиката, рисуването, театъра. За тях изкуството е израз на вътрешна потребност, проява на духовната им същност, отмора след напрегнатата адвокатска работа...

Илия Буржев: Спомени за Христо Фотев

преди 8 години 6 часа

Христо Фотев беше средно на ръст момче, слабичък, тънък като комар, с продълговато лице, с големи очи във формата на бадем, с тънка мека светлотъмна коса. При общуване за по-кратко, той умееше да остави много добри впечатления. Умело си прикриваше слабите страни...

Как бе създадено списание “Море"

преди 8 години 6 часа

Видях Недялко Йорданов да се върти пред редакцията на вестник “Черноморски фронт” и аз изскочих навън. По-рядко започна да се появява видимо по улиците на Бургас. Беше директор на Бургаския театър и нямаше толкова време, за да го губи. Често, когато напишеше нещо поетично, Недялко търсеше пишещ брат, за да му го прочете. Не веднъж ме е намирал в кафене “Малина” и ме е водил в театъра...

Врагът ни е вече задъхан!

преди 8 години 6 часа

Миналия път ний казахме, че с упорит самопожертвувателен труд успяхме да раздрусаме от основа турската държава, че с това зададохме страх на всички ония, които са крепили и подкрепят още Турция, че врагът ни се мята вече задъхан, като риба върху пясъка, и че външният свят говори и твърдо набляга да ни се даде исканата от нас правда...

До последна капка кръв

преди 8 години 6 часа

Ний, които изпитваме върху гърбовете си всичките ужаси на турското владичество и които сме решени да се борим до последна капка кръв за своето избавление – ний не можехме да не почувствуваме дяволската безчовечност на оная гавра с нас, която Австрия и Русия, а заедно с тях и Турция безочливо нарекоха “преобразувания за недоволна Македония”...

Ако имахме само един враг

преди 8 години 6 часа

Наистина, ако бяхме имали само един враг, ако беше против нас един-едничък турчинът, макар десет погански хомота да бяха на врата ни, досега биха станали на парчета и десеттях.

Ний говорихме по-рано за сметките и домогванията на Германия, Австрия и Русия – държави, които вардят от сгромолясване османското царство и които насърчават Стамбулския кръволок да ни унищожи с огън и меч.

Румъния, Сърбия и Гърция

преди 8 години 6 часа

Румъния, Сърбия и Гърция трябаше да имат едно право върху гърба на Македония и едно макар полуоправдание за въшата си работа спрямо тоя гръб; Румъния, Сърбия и Гърция трябаше да намерят една причина за намеса в македонския въпрос и един, макар полублаговиден предлог за явната си македоноедска игра в него...

Страници