Кирил Кънев

Кирил Кънев е роден в гр. Сливен през 1927 г. Завършва Сливенската мъжка гимназия. Следва право в СУ “Св. Климент Охридски”. От 1953 г. до смъртта си работи като адвокат в Бургас.

Активно участва в обществено-политическия живот на града. Занимава се четири десетилетия с историята на адвокатурата в Югоизточна България. Автор е на редица публикации в периодичния печат на тази тема. Умира през 2006 г.

Публикации от автора

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.