Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Николина Керчева

Николина Керчева Иванова е родена на 22 януари 1945 г. в с. Гълъбец, Поморийско. Завършва полувисшия учителски институт “Хр. Ботев” гр. Бургас и придобива правоспособност – детска учителка.

Нина Бонева
Нина Господинова

Доц. д-р Нина Господинова е преподавател в катедра "Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии" (РНММЛХТ) в Аграрно-индустриален факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Нина Колева

Нина Колева е родена в гр. Пазарджик. Живее и работи в гр. Айтос – в сферата на транспорта.

Повече от  десет години се занимава с психологията на личността и човешките взаимоотношения.

“Афирмации. Наръчник за успеха” (2017) е първата й книга на тази тема.

Страници