Николай Даскалов

Николай Даскалов е роден на 12 ноември 1939 г. в гр. Пловдив. Завършва “Славянска филология” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

За кратко работи като учител в ТМТ – Горна Оряховица, а от 1973 г. – като преподавател във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. От 1982 г. е доцент, а от 2002 г. – професор по славянски литератури в същия университет.

През различни академични години е водил курсове в Софийския и Пловдивския университети. В периода 1980-1982 г. преподава български език и литература в Карловия университет, Прага, а през 1990-1994 – чете лекции по същата дисциплина в университета “Ян Амос Коменски”, Братислава.

Дълги години е декан на филологическия факултет, директор на “Летния семинар по българистика за чужденци”, а понастоящем – ръководител на “Центъра по полонистика” към същия университет.

Научните му интереси са в областта на сравнителното славянско литературознание, рецепцията на славянските литератури в България и историята на полската и словашката литератури.

Автор е на редица литературоведски публикации в нашия и чуждестранния печат, както и на книгите: “Оспорвани шедьоври” (1994), “Славянски литературни взамоотношения” (1999) и “Сюжетите на историята и реваншът на духа” (2001).