Нина Господинова

Доц. д-р Нина Господинова е преподавател в катедра "Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии" (РНММЛХТ) в Аграрно-индустриален факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.