Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Димитър Желев

Димитър Христов Желев е роден през 1986 г. в гр. Габрово. Завършва магистратура специалност “Право” във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Началник отдел “Общинска собственост” в Община Севлиево.

Димитър Златарски

Димитър Златарски е учител-енциклопедист и самоук археолог. Роден във Варна, заселва се в гр. Дългопол, Варненска област. Учителства в трите дългополски училища: “Кирил и Методий”, “Климент Охридски” и “Иван Вазов”.

Димитър Кичев

Димитър Кичев е роден в село Долно Ябълково, Средецка околия. Завършва гимназията в Средец, а след това Софийския университет, специалност “Български език и литература”.

Защитава дипломна работа под ръководството на проф. Петър Динеков на тема “Народни песни от Странджа”.

Димитър Костадинов

Димитър Костадинов е роден на 11.09.1948 г. в село Белила, Средецка (Грудовска) община, Бургаска област.
Завършва Филологически факултет към Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Работил е като учител, зам. директор и директор в различни степени бургаски училища.

Димитър Парашкевов

Димитър Парашкевов е роден през март 1939 г. Завършва юридическия факултет при Софийски университет през 1962 г. След задължителния стаж и полагането на изпит за правоспособност живее и работи в Бургас като юрисконсулт и адвокат. Починал през 2004 г.

Димитър Сребков

Димитър Сребков е роден на 7 октомври 1931 година в село Истрия, Северна Добруджа (Румъния). Преселва се в село Самуилово, Добричко, където учителства за кратко време след завършване на средно образование в Добрич. Учи в двегодишния преквалификационен курс на Минен техникум - Бургас.

Димитър Стамболиев

За него се знае твърде малко. Учителствал в Малкотърновско, участник в Преображенското въстание, 1903 г.

Арестуван от турските власти, успява да избяга и се преселва в Бургас. В края на 1903 г. издава в Бургас първата книга, посветена на Преображенското въстание.

Димитър Талев

Димитър Талев Петров-Палисламов е роден на 1 септември 1898 г. в град Прилеп, Македония. Расте в семейството на майстор железар и ковач. Негов брат е революционерът от ВМОРО Георги Талев. На 9-годишна възраст остава без баща.

Димитър Терзиев

Димитър Илиев Терзиев е роден през 1932 г. в Средец. Завършва Средецката гимназия през 1950 г. Висше образование, специалност история, получава във Философско-историческия факултет на Софийския университет “Климент Охридски”.

Димитър Христов

Димитър Христов Черняев е роден на 17 май 1957 г. в гр. Благоевград. Израства в София и завършва специалностите “Българска филология” и “Реторика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

Димо Карабелов

Димо Карабелов е роден през 1948 г. в с. Момина църква, община Средец, област Бургас. Завършва Институт по култура, през 1973 г. Трудовият му стаж преминава в Бургас в сферата на културата.

Димо Кънев

Инж. Димо Кънев Станев е роден на 14.03.1932 г. в с. Казанка, Старозагорска област. Завършва Висшия лесотехнически институт – гр. София през 1955 г.

Динка Милчева

Доц. д-р инж. Динка Милчева е преподавател в Химикотехнологичния и металургичен университет.

Динко Б. Динев

Динко Борисов Динев е роден на 18 март 1992 г. в гр. Сливен. Завършва психология във Велико Търново, а понастоящем живее, работи и твори в София.

Динко Динков

Динко Маринов Динков е роден на 9 май 1977 г. в гр. Стара Загора. Завършва “Българска филология и журналистика” в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Живее и твори в Бургас. Преподавател по “Български език и литература” във ВГ “Захари Стоянов” и СУ “Юрий Гагарин”, гр. Бургас.

Динко Павлов

Роден е в Бургас през 1937 г. По професия е морски капитан на пилотски катер.

Динко Ст. Динев

Проф. дтн Динко Стефанов Динев е роден на 13 януари 1952 г. в с. Чинтулово, Сливенскa област.

Диян Дамянов
Дияна Цветкова

Дияна Цветкова Цветкова е родена на 24 декември 1967 г. в град Попово, Търговищка област.

Завършва ИУ – Варна, специалност ИУП (Икономика и управление на промишлеността) и за кратко работи като икономист в родния си град.

Добрина Топалова

Добрина Топалова е родена през 1958 г. в г. Българово, Бургаска област. Завършила е Българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Живее и работи в Бургас като учител в училище с хуманитарно-естетически профил.

Страници