Димитър Сребков

Димитър Сребков е роден на 7 октомври 1931 година в село Истрия, Северна Добруджа (Румъния). Преселва се в село Самуилово, Добричко, където учителства за кратко време след завършване на средно образование в Добрич. Учи в двегодишния преквалификационен курс на Минен техникум - Бургас. През 1962 година завършва Висшия Минно-геоложки институт – София, минно инженерство.

От 1956 до 1982 година работи в МОК “Бургаски медни мини” като специалист по “Разработка на полезни изкопаеми”.

Работи девет години и в Окръжно пътно управление в Бургас.

“Преселението. Доксановият род от Добруджа” е интересна родова хроника с богат илюстративен материал. Димитър Сребков работи над нея, проучвайки с любов родовите корени и генеалогичното развитие повече от две десетилетия.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.