Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Добринка Станева

Инж. Добринка Станева е доктор по химия, автор на редица патенти за разработка на препарати за растителна защита и комплексни органични препарати за изкуствено наторяване в растениевъдството.

Добромир Банев

Добромир Банев е роден на 30 януари 1969 г. в гр. Ловеч. Средно образование завършва в СОУ “Свети Климент Охридски” (Ловеч). Дипломира се като юрист в СУ “Свети Климент Охридски” (1993).

Добромир Йорданов

Добромир Иванов Йорданов е роден през 1973 г. в гр. Варна. Завършва Университет „Проф. д-р Асен Златаров, магистър (1997 г.) и доктор (2004 г.) по научна специалност "Технология на природните и синтетични горива".

Донка Кънева

Донка Николова Кънева е родена на 14 април 1939 г. в с. Граматиково, Бургаска област. Завършила е “Българска филология” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Живее в Бургас.

Дора Габе

Дора Петрова Габе (16 август 1886 – 16 февруари 1983), с рождено име Изидора Пейсах, Дъщеря е на евреина Петър Габе, преселник от Русия, публицист и общественик.

Драган Йованович Данилов

Драган Йованович Данилов е сръбски поет, есеист, прозаик и изкуствовед. Роден е през 1960 г. в гр. Пожега, Сърбия. Завършил Юридическия и Философския факултет в Белградския университет.

Драгой Каталиев

Драгой Каталиев е роден на 19 април 1957 г. в гр. Поморие. Завършва “ветеринарна медицина” и известно време работи като ветеринарен лекар.

Живее в Поморие. Историята и изкуствата са му не само хоби, но и призвание. Рисува и пише кратка проза, разкази.

Драгомир Добруджалиев

Доц. д-р Драгомир Добруджалиев е преподавател в катедра "Химично инженерство" към Факултета по технически науки в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас.

Драгомир Шопов

Драгомир Георгиев Шопов е роден на 13 август 1938 г. в гр. София. Завършва гимназия в столицата (1956) и българска филология в СУ “Св. Климент Охридски” (1965).

Друми Нейчев

Друми Нейчев е от с. Гълъбец, Бургаска област. Пострадал (родът му и лично той) от комунистическите гонения след Девети септември. Работил е като миньор. Понастоящем пенсионер.

Душица Иванович

Душица Иванович (Лозница, Сърбия, 1960) е преподавател по сръбски език и литература, редактор, журналист и писател. Завършила е катедрата по сърбохърватски език и югославска литература (преподавателско-редакторски профил) на Филологическия факултет в Белград.

Дянко Кънчев

Дянко Кънчев е роден на 4 декември 1938 г. в с. Раданово, община Полски Тръмбеш, Великотърновско. По-късно семейството се премества в Мездра, където завършва средното си образование като знаменосец на училището.

Страници