Димо Кънев

Инж. Димо Кънев Станев е роден на 14.03.1932 г. в с. Казанка, Старозагорска област. Завършва Висшия лесотехнически институт – гр. София през 1955 г.

Работа започва в Горско стопанство – Граматиково като лесничей, референт-ръководител, а от 1958 г. е директор на горското стопанство. В края на 1960 г. преминава на работа в Окръжно управление на горите – Бургас, където работи в продължение на 32 години. Бил е инженер, старши инженер, началник отдел и главен инженер по стопанисване на горите, а по-късно зам.-директор, зам.-главен директор и главен директор на Горско-стопанския комбинат. Преминава последователно всички степени на горската служба.

През 1970-1972 г. е ръководител на бюро за проучване и проектиране в Алжир. ОТ 1990 до 1992 г. е координатор на България за Силва Медитеранеа към ФАО.

Публикувал е самостоятелно и в съавторство над 30 заглавия в специализирани издания и голям брой статии и материали за гората във вестници и списания.

Книги от автора

12,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
10,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.