Димитър Златарски

Димитър Златарски е учител-енциклопедист и самоук археолог. Роден във Варна, заселва се в гр. Дългопол, Варненска област. Учителства в трите дългополски училища: “Кирил и Методий”, “Климент Охридски” и “Иван Вазов”.

По негова инициатива е създаден историческият музей в Дългопол въз основа на училищна сбирка през 1948 г. Благодарение на усилията му е запазено най-старото златно съкровище в света – Варненското, открито през 1972 г.

Изследва селищните могили до село Сава, Варненско и т. нар. култура Сава. Открива праисторическата култура Удое 1 и 2 пак във Варненско. Изследовател на фолклора във Варненско.

Личност с невероятно широка култура, Златарски е вещ в биологията, палеологията, етнографията, историята, археологията, древните езици. Подпомага творческото развитие на великия български поет Андрей Германов, на когото е преподавател в училище. Самият Димитър Златарски пише стихове… на есперанто, рисува, вае скулптори.
Герой на социалистическия труд. Някои от познавалите го определят Златарски и съпругата му, учителката Мара Златарска като духовни колоси от нивото на Николай Хайтов.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.