Димитър Костадинов

Димитър Костадинов е роден на 11.09.1948 г. в село Белила, Средецка (Грудовска) община, Бургаска област.
Завършва Филологически факултет към Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Работил е като учител, зам. директор и директор в различни степени бургаски училища.

След преподавателската си, научна и художественотворческа работата в Учителския институт “Христо Ботев” – Бургас от 1982 г., сега е преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. От 1983 г. година ръководи Литературнотворчески клуб “Христо Ботев”, в който участват студенти. Бивши членове на клуба са автори на две и повече художествени и научни книги.

Има многобройни изяви с поезия за деца и възрастни, с изследвания в областта на литературната теория и история, културната антропология, фолклор, етнология, психология, философия… Има публикувани монографии, студии и над 300 статии, рецензии и отзиви в специализирания и популярен печат. Участвал е в национални и международни конференции и в различни празници на поезията.

Със специфичното си поетическо и литературоведско творчество, с учителската си и ръководна дейност в училищата, с университетската си преподавателска дейност и с доброволната си обществената работа той активно съдейства за културното и обществено развитие на Бургас, на Бургаска област и на България. Над 10 години е бил председател на Управителния съвет на читалище “Фар” – Бургас и над 15 години председател на Литературнотворчески клуб към Дома на учителя – Бургас. Почетен гражданин на Бургас.

Редактор на книги

5,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
5,00 лв.
7,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
5,00 лв.
8,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
8,00 лв.
3,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
3,00 лв.
5,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
5,00 лв.

Публикации от автора