Георги Т. Георгиев

Георги Т. Георгиев е роден през 1935 г. в гр. Айтос. Завършва “История” в СУ “Св. Климент Охридски”. Специализира “Архивистика”. Дългогодишен директор на дирекция “Държавни архиви”, Бургас.

Д-р по история. Научните му интереси са разнообразни - от историята на македонското и тракийското освободително движение, през селищни летописи до летописи и хроники на различни теми.

Издал е над 10 книги, в това число “История на бургаското колоездене” в два тома.