Димитър Кичев

Димитър Кичев е роден в село Долно Ябълково, Средецка околия. Завършва гимназията в Средец, а след това Софийския университет, специалност “Български език и литература”.

Защитава дипломна работа под ръководството на проф. Петър Динеков на тема “Народни песни от Странджа”.

Работи като учител и директор на гимназията в Средец; и като председател на ИК на Общинския народен съвет в Средец.

Посмъртно е издадена първата книга за Димитър Кичев – “Късна песен”, редактор и съставител проф. Иван Сарандев.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.