Разкази

Усмивката от Амстердам

преди 1 година 11 months

Туристическите пристрастия ни доведоха в най-голямото пристанище, финансов център, търговски и за обработка на самородни диаманти още от дванадесети век Амстердам, или речено още град на бента на реката Амстел...

Приют за стари магарета

преди 1 година 11 months

С наведена глава и насълзени очи, Петко се бе подпрял на тухлената зидария край навеса. Слънцето бе прехвърлило покрива му и мястото, където се опитваше да похапва сенце с разклатените си зъби, се бе превърнало в сенчест кът. Задницата му леко потръпваше от мускулчетата с които се напрягаше да прогонва мухите. Бавно, отегчено и отпуснато към това място запристъпя Гичка. Петко наостри уши, но бързо ги присви.

Таверна

преди 1 година 11 months

Панко празнуваше рожден ден. Тържеството организираха близките му. Самият той не можеше, защото на гърба му тежаха осемдесет лазарника. Почетоха го със скъп абаносов бастун, двуетажна торта и пакет с дрехи – от тирантите и бельото до пуловерите и всичко останало за възрастен човек. Честването в присъствието на двадесетина души премина в ресторант.

Демоничните сили

преди 1 година 11 months

Кравефермата на земеделското стопанство се намираше под една акациева горичка – на километър от селото. В оборите и се отглеждаха говеда от породата “Холщайн”. С правителствено решение бяха създадени условия за развитието на елитно говедовъдство в източната част на страната. Използваха се най-съвременните форми за отглеждане на животните.

Гнездото на свраките

преди 1 година 11 months

Скопосна жена беше Минковица. Можеше да те посрещне и изпрати с усмивка, да те нагости щедро, да те изпроводи донякъде си и отрупа с поздрави близките ти. Отгледала беше три дъщери и на нито една не можеше да се върже кусур. Спретнати, работливи и милосърдни, те бяха за пример на цялото село. Зададеше ли се празник и четирите изваждаха от сандъка премените си и тръгваха към хорището, където думкаше тъпана...

Дневникът

преди 1 година 11 months

На един от последните гимназиални класове изчезна дневника от учителската стая. Търсиха го цяла седмица – безрезултатно. В издирването му се включиха и криминалисти, но и те удариха на камък. Най-развълнувани бяха кавалерите на отлични оценки, защото нямаха да имат доказателства за получените си шестици.

Пърпави облаци

преди 2 години 1 month

Сърди се Господ цяла неделя. Сърди ли се, плака ли, той си знае, но се изля дъжд, дето от години не сме виждали. Кълбяха се оловни облаци. Влязоха в къщата и сякаш в душата ми изливаха оловото си...

Последната годеница

преди 2 години 1 month

Саблезъбът оголи венците си и яркото слънце заблестя по гладката повърхност на острите му резци. Козината на главата му, точно над кръвясалите ириси, настръхна, а опашката му се изви в предупредителен полукръг из въздуха. Пристъпи бавно и величествено...

Проверка за корозия

преди 2 години 1 month

Ама вие наистина ли? Мислех ви за по-интелигентни! Това за “първата”, дето не ръждясвала... не-е-е, това е просто фолклорно-екзистенциален идиотизъм! Вие като не сте научили закона за окислително-редукционното фосфорилиране, как сте си взели матурата по химия.

Колекция от гении

преди 2 години 1 month

Сепнах се. Отворих широко очи. Опитах се да различа контурите на предметите около себе си, ала всичко пред погледа ми танцуваше в мъгла. В слепоочието ме прониза страшна болка. Мъглата пред очите ми засия с рубинен блясък и в нея започнаха да плуват тъмни кръгове, не, това не бяха кръгове, а спирално навити линии, които започваха от нищото и нямаха край.

Страници