Разкази

Спомен за Владимир Фиалковски

преди 1 година 8 months

Познавах един потомък на емигрирали руснаци от Съветска Русия – Владимир Фиалковски от Бургас. Бил е учител по физкултура в строителния техникум и се е занимавал със спасителното дело по бургаския плаж. Израснал в непосредствена близост до бургаското пристанище, в блокчето до хотел-ресторант “Приморец”...

Голяма Богородица

преди 1 година 8 months

После ти разправят Евангелия (блага вест)... ама в крайна сметка се оказа не чак толкова блага тази вест... Знам си аз, че откакто тази влезе в дома ни, аз го изгубих. Непрекъснато и постоянно с нея се занимава. Докато беше с майка си, бяхме спокойни, но, виждаш ли, не може всичко да се планира в този живот...

Педикюр-педигри

преди 1 година 8 months

Кафеникавото кученце веднага щом усети, че иде реч за него, ококори очички, издаде челюст напред, погледна враждебно легена, наведе се, помириса и разтърси глава с някакво кисело изражение. Магда търкаше с пемзата напуканите пети на клиентката си и поглеждаше накриво ту дебелите й като връв вени на прасците, ту косматия пумпал, който издишаше като духало...

Срещата

преди 1 година 8 months

Телефонът звънеше настоятелно посред нощ. Беше три сутринта. Измаил седеше, подпрял лице с двете си длани и тъжно гледаше номера на повиквателя. Ирина винаги си е била упорита и настоятелна. Още от първата година във факултета тя се отличаваше от останалите...

С вълчи вой по петите

преди 1 година 8 months

Пътувах с автобус към Балкана. Бях по служба до столицата. Връщах се късно и нямах връзка за село. Имаше около осем километра път, но от тук не предлагаха превоз. Уговорих се със съпруга ми да ме чака с колата. Когато слязох от автобуса беше след десет часа вечерта. Наоколо беше тъмно...

Едно пътуване

преди 1 година 8 months

Сама съм. В стаята звучи музика – нежна, релаксираща. Пламъчето на свещта не помръдва. Зениците ми неподвижно са вперени в оранжево-червената огнена енергия. Ромоли поточе... Изхвърлям всички мисли от съзнанието си. Бавно затварям очи и се унасям...

Априлски сняг

преди 1 година 8 months

Е, браво на мен! Загубих се в гората – опитна планинарка като мен да се загуби, смях в цялата зала. Браво за трети път. Веднъж в австрийските Алпи, веднъж в Странджата и сега в Родопите. Какво означава изгубила съм се? Няма ме пред погледите на другите от групата, но намирам неща, някого, в краен случай – себе си...

Русалска поляна

преди 1 година 8 months

Цвета, дъщерята на баба Злата, беше най-личната мома. С черните си очи и веселия си нрав, беше подлудила момците, ревнуваха се за нея, но и тя беше хитра – не откриваше никому сърцето си. Ала откак ходи на сбора в Искрово, тя се промени – очите й угаснаха и хлътнаха, бузите й побледняха, снагата й изтъня, стана затворена, мълчалива и скръбна.

Зима

преди 1 година 8 months

Обичам зимата – суровата, здравата и снежната зима. Каква неизразима прелест е, когато безшумно леки и бели пеперуди замрежат простора, танцуват, сипят се, затрупват пътища и къщи, поля и хълмове! Как сладко се мечтае край огнището, когато вън вятърът скимти, тананика, свири, върти се и сее снежен прах.

Отражения

преди 1 година 8 months

Параходът е на открито море. Горе на моста стои младият офицер Игликов. Той извръща глава назад. Брегът е останал в далечината, като една тъмно-виолетова ивица, дето трептят жълти светлинки. Но Игликов не спира очи върху тях...

Страници