Златимир Коларов

Златимир Господинов Коларов е роден през 1954 г. в София. Семеен е, съпругата му е кинорежисьор, има един син.

През 1980 г. завършва медицина в София с отличен успех и златна значка. Десет години работи в различни градове на страната – Бяла Слатина, Пазарджик и Пловдив като лекар и асистент по Вътрешни болести. Понастоящем е професор към Клиниката по ревматология на Медицински университет – София.

Автор и съавтор на над 560 научни труда, на 12 художествени книги и 14 киносценария. Негови разкази са публикувани в специализирани литературни издания на английски, френски, немски, испански, руски и румънски езици.

Председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и на Съюза на писателите-лекари в България “Димитър Димов”, заместник председател на Българското дружество по ревматология, заместник секретар на UMEM (Международен съюз на лекарите-писатели). Главен редактор на сп. “Topmedica”, заместник главен редактор на сп. “Ревматология” и сп. “Съвременна медицина”.

Член на Съюза на учените в България, Съюза на българските писатели, Съюза на българските филмови дейци – секция “Сценаристи”, Съюза на журналистите в България, Българската асоциация на филмовите, театралните и радио сценаристи, Общество на литературния кабинет “Димчо Дебелянов”, на Управителния съвет на Българската асоциация по изучаване и лечение на болката. Експерт е към Здравна каса и Изпълнителна агенция по лекарствата. Ръководител на 6 докторантури по ревматология.

Носител на 8 награди и номинации като лекар и преподавател, сред които награда на името на проф. Константин Чилов – МУ София, 12 награди за белетристични и 8 за кино-творби.