Разкази

Покровител

преди 1 година 5 months

Нощното дежурство продължи почти до обяд и лекарят си тръгна уморен. Вървеше бавно с мислите си, че това болнично отделение е трудоемко. Трябва да потърси друго решение. Но какво? От разпределението беше изминало само една година...

Надежда

преди 1 година 5 months

Мога да кажа, че денят беше добър, ако когато се прибера вечерта вкъщи, ще намеря от неизпитото сутрешно кафе в джезвето. Това означава, че имах време да го разтегна за час (а дори и повече). Че не бързах за никъде...

Възмездието

преди 1 година 7 months

Дежурният лекар направи вечерната визитация в болничният комплекс. Хоспитализираните пациентки бяха добре. Стигна до родилни зали и му се обади санитарката от приемно отделение. Има родилка за приемане...

Усмивката от Амстердам

преди 1 година 7 months

Туристическите пристрастия ни доведоха в най-голямото пристанище, финансов център, търговски и за обработка на самородни диаманти още от дванадесети век Амстердам, или речено още град на бента на реката Амстел...

Приют за стари магарета

преди 1 година 8 months

С наведена глава и насълзени очи, Петко се бе подпрял на тухлената зидария край навеса. Слънцето бе прехвърлило покрива му и мястото, където се опитваше да похапва сенце с разклатените си зъби, се бе превърнало в сенчест кът. Задницата му леко потръпваше от мускулчетата с които се напрягаше да прогонва мухите. Бавно, отегчено и отпуснато към това място запристъпя Гичка. Петко наостри уши, но бързо ги присви.

Таверна

преди 1 година 8 months

Панко празнуваше рожден ден. Тържеството организираха близките му. Самият той не можеше, защото на гърба му тежаха осемдесет лазарника. Почетоха го със скъп абаносов бастун, двуетажна торта и пакет с дрехи – от тирантите и бельото до пуловерите и всичко останало за възрастен човек. Честването в присъствието на двадесетина души премина в ресторант.

Демоничните сили

преди 1 година 8 months

Кравефермата на земеделското стопанство се намираше под една акациева горичка – на километър от селото. В оборите и се отглеждаха говеда от породата “Холщайн”. С правителствено решение бяха създадени условия за развитието на елитно говедовъдство в източната част на страната. Използваха се най-съвременните форми за отглеждане на животните.

Гнездото на свраките

преди 1 година 8 months

Скопосна жена беше Минковица. Можеше да те посрещне и изпрати с усмивка, да те нагости щедро, да те изпроводи донякъде си и отрупа с поздрави близките ти. Отгледала беше три дъщери и на нито една не можеше да се върже кусур. Спретнати, работливи и милосърдни, те бяха за пример на цялото село. Зададеше ли се празник и четирите изваждаха от сандъка премените си и тръгваха към хорището, където думкаше тъпана...

Дневникът

преди 1 година 8 months

На един от последните гимназиални класове изчезна дневника от учителската стая. Търсиха го цяла седмица – безрезултатно. В издирването му се включиха и криминалисти, но и те удариха на камък. Най-развълнувани бяха кавалерите на отлични оценки, защото нямаха да имат доказателства за получените си шестици.

Пърпави облаци

преди 1 година 10 months

Сърди се Господ цяла неделя. Сърди ли се, плака ли, той си знае, но се изля дъжд, дето от години не сме виждали. Кълбяха се оловни облаци. Влязоха в къщата и сякаш в душата ми изливаха оловото си...

Страници