Ревюта

Хлябът на нашето страдание...

преди 8 години 9 months

Като прашинки, залутани в диплите на битието, са героите на Динко Динков в новата му книга “Уморен”. Персонажите, населяващи краткия разказен сборник, са част от социалната низина у нас. И олицетворяват понятието за малкия човек в литературата ни днес. Неудачници, наркомани, забравени от Бога селски люде...

За поезията на Ангел Лазов

преди 8 години 9 months

Поведението на Ангел Лазов е привлекателно. Устойчив характер, със своя житейска, творческа и гражданска позиция. Не сега и не внезапно се яви на поетичното поле. За почитателите на поезията той не е ново име – преди повече от 30 години започва да печата поетичните си късове. Но умерено, с чувство за мярка, без да прекалява и обременява редакциите.

За Теменуга Захариева и нейната книга "Полети и пристани"

преди 8 години 9 months

Впечатленията на Елена Попова, читателка от Добрич, за книгата “Полети и пристани. Ято спомени” и за авторката на книгата Теменуга Захариева. Настоящият текст бе прочетен на премиерата на книгата, на 25 март 2015 г., в зала “Петя Дубарова”, в Културен център “Морско казино”, Бургас.

Морето като тематичен център в прозата на участниците в Националния литературен конкурс “С море в сърцето”

преди 8 години 10 months

Близо четиристотин участника се включиха в литературния конкурс, организиран за първа година от община Царево – атестат за засилен интерес към морската тема както в поезията, така и в прозата. Маринистичната насоченост на конкурса провокира разножанрови и разностилови присъствия с доминанта на поетическите текстове, пред тези в проза – кратки разкази, импресии, есета, легенди, приказки, стихове в проза.

За първото издание на Националния литературен конкурс “С море в сърцето”

преди 8 години 10 months

Обръщайки се към първото издание на Националния литературен конкурс “С море в сърцето”, онова, което следва да бъде коментирано в началото е, че една морска община се ангажира с подкрепата, налагането и развитието на литературните автори. Нещо, което редица по-мощни финансово и организационно местни власти не правят през годините. Факт, който явно е оценен по достойнство, ако се съди по броя на участниците в конкурса, географското покритие, което е постигнато, качеството на текстовете, както и авторите във форума.

Съвременния живот в разказите на Иван Сухиванов

преди 8 години 10 months

Заглавието на тази книга на отдавна признатия майстор на съвременния разказ, живеещия в Бургас Иван Сухиванов – “Бягства”, звучи непретенциозно, но песенно-звучно и е емблематично призивно отглаголно съществително, обобщаващо нагласата и действията на героите. Тази книга на автора извисява неговата репутация на майстор на психологически и исторически наситен съвременен разказ.

Предизвикател на тайнственото и земното

преди 8 години 10 months

Под погледа на Времето, побрало в себе си субективните критерии на хората, създали стойностни оценъчни системи според социално-политическите веения на епохите, съдът над писателското дело е твърде неутешителен. Свидетели сме как величани имена и творби пред очите ни падат в прах и забвение. От друга страна припомнянето на една мисъл, изречена от писателя Васил Попов, че читателят не се интересува дали си летял със самолет или си падал, когато си създавал художествено произведение...

Петя Дубарова. Събрано в два тома. Второ издание

преди 8 години 11 months

Том първи "Поезия" (224 стр.) съдържа стихотворенията на Петя, с предговор от Елица Дубарова; Том втори “Проза” (208 стр.) съдържа: художествена проза, писма, из “Дневници” и фотоалбум.

Книги проза от бургаски автори за Годишния преглед ’2014

преди 9 години 4 months

Доклад на Младен Влашки по повод ежегодния литературен конкурс за връчване на годишните награди “ПЕГАС”, организиран и провеждан от Община Бургас. В доклада се прави подробен анализ на издадените през 2014 г. белетристични книги от бургаски автори. Докладът е поместен изцяло без редакция и съкращения.

Поезия от бургаски автори за Годишния преглед ’2014

преди 9 години 4 months

Доклад на Никола Инджов по повод ежегодния литературен конкурс за връчване на годишните награди “ПЕГАС”, организиран и провеждан от Община Бургас. В доклада се прави подробен анализ на издадените през 2014 г. поетични книги от бургаски автори. Докладът е поместен изцяло без редакция и съкращения.

Страници