Литература

Из "Дневник" (1979 г.)

преди 9 години 7 months

Избрано: от личния дневник на Петя Дубарова (за 1979 г.); Из книгата "Петя Дубарова. Том първи: Проза", Бургас, 2006.

Из "Дневник" (1978 г.)

преди 9 години 7 months

Избрано: от личния дневник на Петя Дубарова (за 1978 г.); Из книгата "Петя Дубарова. Том първи: Проза", Бургас, 2006.

Из "Дневник" (1977 г.)

преди 9 години 7 months

Избрано: от личния дневник на Петя Дубарова (за 1977 г.); Из книгата "Петя Дубарова. Том първи: Проза", Бургас, 2006.

Из "Дневник" (1976 г.)

преди 9 години 7 months

Избрано: от личния дневник на Петя Дубарова (за 1976 г.); Из книгата "Петя Дубарова. Том първи: Проза", Бургас, 2006.

Из "Дневник" (1975 г.)

преди 9 години 7 months

Избрано: от личния дневник на Петя Дубарова (за 1975 г.); Из книгата "Петя Дубарова. Том първи: Проза", Бургас, 2006.

Автобиографично (Йово Неделчев за себе си)

преди 9 години 7 months

Не лъхва ветрец. В бледосиньото небе облаците са бели, по-скоро белолики, контурите им са излеко сиви. На всеки тръгнал да си отреже онази жилка казвам, че за където се е запътил ще ме завари и ще има с кого да си хортува. Отдавна ще съм роден, на разпети петък, тринайсети, шести месец, щом с жена ми родихме двама сина, а пък те ни направиха баба и дядо, че и пра. Засега.

Размисли за истинския мъж

преди 9 години 7 months

Обикновено мъжът се възприема като олицетворение на силния пол. Той е стълбът, опората на жената, на семейството, на дома. Достойно и мъжествено трябва да посреща бурите на живота. Не винаги може да задоволи очакванията.

Размисли за майката, и за любимия учител

преди 9 години 7 months

Има едно същество на земята, към което всеки човек изпитва обич, нежност и признателност. Това е майката. За нея са написани най-хубавите стихове, изпети са прекрасни песни. Нейният образ присъства във всички жанрове на художествената литература и другите изкуства. “За майката може да се разказва безкрайно – така започва Максим Горки една от забележителните си “Приказки за Италия”...

Страници