Език и потенциалност. Руско-български паралели

ISBN:
978-954-471-030-9
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
224 стр.
Година на издаване: 
2007
Рейтинг: 
0
Цена: 
10,00 лв.
Цена: 
10,00 лв.

В размислите си за същността на езика, учените са достигнали до различни метафори: езикът е жив организъм; система от правила, подобни на шахматната игра; устройство за превеждане на дълбинни структури в повърхностни; огледало на съзнанието; принцип на класификация, хранилище на опита; обвивка на смисли във вид на дом на битието; изходно измерение ...

Всяко едно от тези обяснения характеризира определена страна на феномена език. Днес можем да отбележим, че ако по-рано учените са се интересували предимно от начина, по който е устроен езикът, то сега на първи план излизат въпросите за това, как езикът е свързан със света на човека, в каква степен човекът зависи от езика и въздейства върху езика, по какъв начин ситуацията на общуването определя избора на езиковите средства.

Тази книга представлява поглед върху някои от актуалните словообразувателни явления в руския и българския език, реализиращи определени езикови възможности в глаголното слово- и формообразуване, представящи различни семантични доминанти и субективни оценки на езиковата личност при моделирането на разнообразни ситуации от действителността чрез средствата на глаголното словообразуване в двата езика, както и върху проявите на езикова свобода на съвременника ни в продуцирането и употребата на оказионални производни глаголни думи в разговорния, художествения и публицистичния дискурс. 

Анализът се базира на богатия езиков материал не само на нормативните словообразувателни и тълковни речници на двата езика, но и на регистрирани речеви образци на словотворчество и неузуална употреба на производни глаголи в средствата за масова информация, разговорната реч, творчеството на известни руски и български поети и писатели и преводните им аналози в двата езика.

По повод на изследването са проведени анкети с информанти и са коментирани резултатите им. Те биха могли да подпомогнат изучаването на механизмите на пораждане и разбиране на производните глаголи и да имат приложение в езиковото обучение по съответния език в неезикова учебна среда.

Корпусът на изследваните глаголи в българския език се състои от над 3100 единици. Обект на анализ в книгата са и над 2 500 руски глаголи.

Представени са графики, онагледяващи реализираният комуникативен потенциал на изследваните единици в двата езика.

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите