Неля Иванова

Неля Иванова е професор в катедра "Славянски езици" към Департамент по езиково обучение в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас.

Научните й интереси са: общо и сравнително езикознание (руски език, български език, английски език) – словообразуване, семантика; език и когниция; лингвистична прагматика. Усвояване на чужди езици. Преподаване на чужди езици.

Редактор на книги

12,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
12,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.