Сава Димов

Сава Христов Димов, професор, д-р, Бургаски свободен университет, програмен координатор “Счетоводство и Финанси” към Центъра по икономически и управленски науки (ЦИУН) в БСУ.

Рецензент на книги

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.