Икономика на туризма

ISBN:
978-954-471-623-3
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2 cm
Брой страници: 
208 стр.
Година на издаване: 
2020
Рейтинг: 
0
Цена: 
19,90 лв.
Цена: 
19,90 лв.

Туризмът отдавна се е формирал като отрасъл на националното стопанство със своите общи и специфични черти на функциониране и развитие. Главната причина за това са нарастващите потребности на хората от туристически услуги и икономическата изгода от тяхното производство. В същото време те са и предпоставките за развитието му с ускорени темпове не само в страните с достатъчно и качествени природни ресурси, но и в страни с много други и разнообразни ресурси. Появяват се, пропорционално на търсенето много и разнообразни видове туризъм.

Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развлечение. Той може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва туристическата дейност. Туризмът има важно значение в социален и икономически аспект. Благодарение на него човешкото здраве и трудоспособността се стабилизират и се разкриват работни места, които понякога са основен източник на доходи за определено селище и подобряват жизнения стандарт в него. В личен план, пътуванията, които хората предприемат, често обогатяват тяхната езикова, познавателна и социална култура.

Туристическите ресурси са създадените от човека и природата обекти, процеси и явления. Въз основа на факторите за развитие са формирани две големи групи туристически ресурси: природни и културно-исторически (антропогенни). Природните ресурси включват следните основни компоненти: релеф, климат, води, биогенни ресурси (флора, фауна), почви. Антропогенните ресурси се разделят на познавателни и делови, и спортни. България е страна изключително богата на туристически ресурси, както с многообразието на природните си дадености, така и с уникалността на своите 16 фолклорни зони.

В наше време в света има три големи района, в които се зараждат туристическите потоци – Европа, САЩ, Япония и Австралия. Те са наречени от специалистите „светът на заминаващите“.

Води се ожесточена конкурентна борба между туристическите държави и фирми на международните туристически пазари. Ползват се за победа и надмощие над конкурентите много и различни, не само законни и лоялни средства, но и извън тях. Успяват в конкурентната борба най-добрите и особено тези които владеят богатия арсенал от методи, средства и подходи и най-вече елементите на маркетинговия микс за завоюване на по-големи, по-богати и по-перспективни пазарни дялове.

За да се постигат тези цели се ползват широко богатият чужд опит на развитите туристически страни и тяхното „ноу-хау“. Нужни са и висококвалифицирани туристически кадри, които ВУЗ-овете трябва да подготвят. Помагалото е предназначено да се използва от студентите, които ще получат знания за това, кога и защо възниква туризма и Икономиката на туризма; ще научат за причините, факторите, ресурсите и възможностите за развитие на печеливш туристически бизнес; за субектите и обектите на туризма; за мястото на туризма в икономиката на дадена страна; за механизма за функциониране и развитие на туристическите фирми; за особеностите на туристическото търсене и на туристическия пазар; за предприемачеството в сферата на туризма; за необходимостта и основите за икономическия анализ на дейността на туристическите фирми; за спецификата на различните видове туризъм и др.

---------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите