Александър Димитров

Александър Николов Димитров е роден на 13 октомври 1971 г. в гр. Бургас. Завършва Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – гр Бургас, специалност “Технология на нефта и химмотология”.

От 2001 г. е доктор, а от 2017 г. – доцент в катедри “Индустриални технологии и мениджмънт” и “Екология и опазване на околната среда” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Преподавател по дисциплините “Екология в индустрията”, “Технология на нефта и газа”, “Екология на нефтопреработването”, “Проектиране на НПЗ”, “Термокаталитични процеси в органичните химични технологии”, “Химия и технология на нефта и газа”, “Добив, транспорт и съхранение на нефт и газ”, “Преработване на въглеводородни газове”.

Ръководител катедра “Екология и опазване на околната среда”, член на Академичния съвет на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас.

Има множество публикации във водещи международни научни списания и участия в научни проекти. Член на научните организации: “Balkan Environmental Association” (B.EN.A.); “Съюз на химиците в България” (СХБ); “Европейска асоциация за химически и молекулни науки” (ЕАХМН); “Федерация на научно-техническите съюзи” (ФТНС); “The American Association for Science and Technology” (AASCIT).

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.