Благовеста Мидюрова

Благовеста Николаева Мидюрова е родена на 30 май 1977 г. в гр. Бургас. Завършва Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – гр Бургас, специалност “Технология на материалите и материалознание”.

От 2016 г. е доктор (дисертация на тема “Технология за пречистване на води”) и асистент в катедра “Екология и опазване на околната среда” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Преподавател по дисциплините: “Климатология и хидрология”, “Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите”, “Проект (пречистване на води)”, Специфични технологии за ограничаване на антропогенния натиск върху хидросферата”, “Замърсяване и пречистване на води”, “Екология на морето”.

Има множество публикации във водещи международни научни списания и участия в научни проекти.

Книги от автора

Рецензент на книги

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.