Даниела Тонева

Даниела Симеонова Тонева е родена през 1976 г. Дипломира се като магистър-еколог в Технически университет, Варна, специалност “Екология и опазване на околната среда”.

Защитава ОНС “Доктор по икономика” във ВАК на Руската Федерация (2002 г.) и до 2005 г. е преподавател в Института по охрана на труда и екология към Академия труд и социални отношения, Москва, Русия. От 2006 г. е гл. асистент в катедра “Екология и опазване на околната среда”, ФМНЕ, Технически университет, Варна. От 2009 г. е доцент по Организация и управление на производството (Екологичен мониторинг и експертизи), а от 2017 г. – ръководител катедра “Екология и опазване на околната среда” в Технически университет, Варна.

Научни интереси в областта на екологията и опазването на околната среда; екологичен мониторинг; еко икономика; оценка на риска.

Участва в над 20 национални и международни научноизследователски проекти, автор на над 80 научни статии и доклади в национални и чуждестранни научни издания, 8 учебни пособия, 3 студии, 2 монографии.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.