Никола Тодоров

Никола Стоянов Тодоров е роден на 25 октомври 1983 г. в гр. Бургас. Завършва Английска езикова гимназия “Гео Милев” в родния си град, а висше – специалност: “Екология и опазване на околната среда” (магистър) в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

През 2015 г. защитава докторска степен на тема “Химия на високомолекулни съединения”, свързана с екологията и оползотворяване на отпадъци от ПЕТ, чрез деполимеризация с отпадъчен глицерол от производството на биодизел и използване на получените продукти за производство на смоли, полимербетони, алкиди и други.

От 2016 г. е преподавател в катедра “Екология и опазване на околната среда” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Има множество публикации във водещи международни научни списания и участия в научни проекти.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.