Ревюта

“Големият залог” – книга, която не дава отговори наготово

преди 8 години 6 дни

Прочитайки най-новата книга на Георги Аргиров “Големият залог”, излязла от печат тази година от издателство “Либра Скорп”, до известна степен останах изненадана. Но не по посока на търсенията на автора в психологически план и надникването в дълбочина в кладенеца на човешките чувства, въжделения, скърби, съмнения, възторзи, изкушения...

“Просветление” – преосмислена духовност на мъдреца страдалец

преди 8 години 6 дни

Прочитайки новата стихосбирка на Веселин Аврамов – поета с инженерно образование, оставям едновременно и провокиран, и удовлетворена. Провокацията е породена от факта, че по пътя на самостоятелния път на израстване всеки човек се сблъсква – случайно или кармично, с идентично на своето светоусещане, когато вътрешните лъчения на душата се синхронизират и затрептяват паралелно с тези на сродната по ментални признаци човешка натура.

“Звън на камбани” – апотеоз на любовта към род, Родина, към събирателния образ на всичко човешко и чисто

преди 8 години 6 дни

Прочитайки новия роман на Георги Аргиров “Звън на камбани”, у мен остана усещането за досег с най-чистите измерения на българското – и смислово, и като символ, и като извечна, свята, безпрекословна привързаност и синовно преклонение пред първоизвора на националната ни идентичност. Емблематично е и заглавието на книгата. Звънът на камбаната е символ на пробуждането, подтика към себеосъзнаване, към пълноценното осъществяване на съдбовната мисия да се устои на насилието, болката, съмнението, абсурда на робството – и като физическо, и като нравствено понятие.

Лириката на Любомир Захариев – носталгична музика от струните на една търсеща душа

преди 8 години 6 дни

“Вървейки” измежду редовете в книгите на Любомир Захариев – с очи, мисъл и чувство, извиквайки неизменните асоциации със собствения ни вътрешен мир и интуитивни стремежи, се докосваме до най-интимните измерения на същността на поета. Себеосъществен като журналист, с изискуемата за професията хладна острота на ума и обективно строга преценка за “нещата от живота”, съприкосновението с лириката на Л. Захариев открива нови пространства...

Книгите на Диана Радойнова – задълбочено изследване на странджанските феномени

преди 8 години 6 дни

Диана Радойнова завършва българска филология във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” (1982 год.) Посветила е 15 години на изследванията на фолклора и ентологията. Автор е на монографията “Личностната идентичност във фолклора” (1995 год.) и на студията “Духовната култура на Странджа” в сборника “Странджа. Природно богатство. Археологическо наследство. Духовна култура”, спечелил конкурс за краеведско издание от Американската агенция за международно развитие.

Стоянка Грудова: Винаги съм се старала да бъда не поет, а човек

преди 8 години 6 дни

Стоянка Грудова издава първата си книга през 1978 год. “Братски могили”. Следват “Петима млади поети” (изд. “Народна младеж”), излязла през същата година; през 1981 год. са издадени “Свят” (самостоятелна книга за вързастни) и “Съзнание” (двете книги са на издателство “Г. Бакалов” – Варна); през 1999 год. излиза “Ангелче братче” – поезия за деца (изд. “АБ”). Книгата получава награда “Пегас” за детска литература през същата година.

“Женският глас на историята – задълбочен поглед върху българския исторически роман и жените-авторки

преди 8 години 6 дни

Книгата на София Ангелова-Дамянова “Женският глас на историята” внася нов ракурс в изследователската литературна мисъл. Авторката си е поставила амбициозната и многообхватна задача да проследи женското присъствие в съвременната българска романистика (представено отново от жени – самобитни авторки като Фани Попова-Мутафчиева, Яна Язова и Севда Севан).

Личните пространства на Калина Тельянова – духовност, облечена в изящно слово

преди 8 години 6 дни

Когато човек се докосне до стиховете й и усети, че с автора им е настроен на една и съща мисловна и емоционална вълна, тогава сливането с най-дълбинните и необозрими пространства на мистиката, наречена Поезия, е пълно. Следвайки нишката на вътрешния глас на Калина Тельянова, читателят открива постепенно нейните поетични послания, които въпреки пестеливостта на думите, са преизпълнени с многозвучна смисловост.

“"Гласът на сърцето” – отражение на нежен вътрешен свят

преди 8 години 6 дни

Поетичната книга “Гласът на сърцето” на младата бургаска авторка с крехко замечтано излъчване на човек, който живее на “ръба” на реалното и невидимото – Сийка Костадинова, е едно ненатрапливо проникване в дълбините на познанието за същината на живота, такова, до което само просветените души могат да достигнат. Сийка Костадинова следва своя вътрешен подтик, вървейки по пътя на духовното прозрение, пречистване и израстване.

Страници