Ревюта

За първото издание на Националния литературен конкурс “С море в сърцето”

преди 7 години 3 months

Обръщайки се към първото издание на Националния литературен конкурс “С море в сърцето”, онова, което следва да бъде коментирано в началото е, че една морска община се ангажира с подкрепата, налагането и развитието на литературните автори. Нещо, което редица по-мощни финансово и организационно местни власти не правят през годините. Факт, който явно е оценен по достойнство, ако се съди по броя на участниците в конкурса, географското покритие, което е постигнато, качеството на текстовете, както и авторите във форума.

Съвременния живот в разказите на Иван Сухиванов

преди 7 години 3 months

Заглавието на тази книга на отдавна признатия майстор на съвременния разказ, живеещия в Бургас Иван Сухиванов – “Бягства”, звучи непретенциозно, но песенно-звучно и е емблематично призивно отглаголно съществително, обобщаващо нагласата и действията на героите. Тази книга на автора извисява неговата репутация на майстор на психологически и исторически наситен съвременен разказ.

Предизвикател на тайнственото и земното

преди 7 години 3 months

Под погледа на Времето, побрало в себе си субективните критерии на хората, създали стойностни оценъчни системи според социално-политическите веения на епохите, съдът над писателското дело е твърде неутешителен. Свидетели сме как величани имена и творби пред очите ни падат в прах и забвение. От друга страна припомнянето на една мисъл, изречена от писателя Васил Попов, че читателят не се интересува дали си летял със самолет или си падал, когато си създавал художествено произведение...

Петя Дубарова. Събрано в два тома. Второ издание

преди 7 години 4 months

Том първи "Поезия" (224 стр.) съдържа стихотворенията на Петя, с предговор от Елица Дубарова; Том втори “Проза” (208 стр.) съдържа: художествена проза, писма, из “Дневници” и фотоалбум.

Книги проза от бургаски автори за Годишния преглед ’2014

преди 7 години 9 months

Доклад на Младен Влашки по повод ежегодния литературен конкурс за връчване на годишните награди “ПЕГАС”, организиран и провеждан от Община Бургас. В доклада се прави подробен анализ на издадените през 2014 г. белетристични книги от бургаски автори. Докладът е поместен изцяло без редакция и съкращения.

Поезия от бургаски автори за Годишния преглед ’2014

преди 7 години 9 months

Доклад на Никола Инджов по повод ежегодния литературен конкурс за връчване на годишните награди “ПЕГАС”, организиран и провеждан от Община Бургас. В доклада се прави подробен анализ на издадените през 2014 г. поетични книги от бургаски автори. Докладът е поместен изцяло без редакция и съкращения.

“Песента на южните морета” – вълнуващ паноптикум от човешки съдби

преди 7 години 10 months

Бургаският писател Стойчо Биячев наскоро навърши 70 години – възраст, на която човек осъзнава зрелостта в пълния й капацитет – и като натрупан опити, и като обогатяване на съзнанието, и като мъдро пристъпване към житейските дилеми. Несъмнено Стойчо Биячев е преминал достойно по земния си път и от пиедестала на една достойна възраст, когато се берат плодовете на многогодишните натрупвания.

“Сладкарница за насекоми” – свежо детско творчество

преди 7 години 10 months

Вземайки в ръцете си новоизлязлата поетична антология “Сладкарница за насекоми” (издателство “Либра Скорп”), изпитах желание, ако можех, да се върна в детството, в нежното лоно на всеобхватното доверие във всичко и всекиго. Тъй като усещането от съприкосновението с книги, написани за деца от възрастни, и произведения, родени от детския талант и въображение, е твърде различно.

“Големият залог” – книга, която не дава отговори наготово

преди 7 години 10 months

Прочитайки най-новата книга на Георги Аргиров “Големият залог”, излязла от печат тази година от издателство “Либра Скорп”, до известна степен останах изненадана. Но не по посока на търсенията на автора в психологически план и надникването в дълбочина в кладенеца на човешките чувства, въжделения, скърби, съмнения, възторзи, изкушения...

“Просветление” – преосмислена духовност на мъдреца страдалец

преди 7 години 10 months

Прочитайки новата стихосбирка на Веселин Аврамов – поета с инженерно образование, оставям едновременно и провокиран, и удовлетворена. Провокацията е породена от факта, че по пътя на самостоятелния път на израстване всеки човек се сблъсква – случайно или кармично, с идентично на своето светоусещане, когато вътрешните лъчения на душата се синхронизират и затрептяват паралелно с тези на сродната по ментални признаци човешка натура.

Страници