Ярмила Даскалова

Ярмила Николова Даскалова е родена на 8 август 1974 г. в гр. Велико Търново. Завършва английска филология във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Доктор по  “Англицистика и американистика”. От октомври 2008 г. – преподавател по английски език и литература (литература на Великобритания, английски романтизъм, постромантизъм и модернизъм) във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Научни интереси: английска литература, българска литература, сравнително литературознание.

Автор на поетичните книги:  “Омагьосани кръгове”  и  “Самодивско цвете. Проклятието на българката”  (драма в стихове).