Е-списание

Родината

преди 5 months 4 дни

Насън я виждам преродена.
Свободна.
Втурната напред...
Уви! – от вирус повалена,
родината душа бере.

От нас излиза не любов, а дим...

преди 5 months 4 дни

Вече над две десетилетия, като през скъсан воден бент, в българската литература нахлуват всякакви “творби”. Повечето си приличат, защото са еднакво безлични като тематичен замисъл, естетически критерии, художествена реализация. Те олицетворят общата бездуховност у нас – следствие от неизбистрени обществени и социални процеси.

Нощ

преди 5 months 4 дни

Морето...
Ах, морето ни предпазваше
от всичко дребно,
смешно и излишно.

Малка елегия за вълната

преди 5 months 4 дни

О, вълната бяга,
весело извира
и когато ляга
на брега, умира.

На морския бряг

преди 5 months 4 дни

Тука спират всички слаби хора,
всички къщи,
гробища,
цветя.
Пътищата секват...

Отвъд херкулесовите стълбове

преди 5 months 4 дни

По бака преминават
добрите морски птици
и с бавен ритъм – ето
се спуска вечерта...

Аз родих се

преди 5 months 4 дни

Аз родих се – весела отливка
на горенето и любовта,
и поех с най-старата усмивка
в пътищата млади на света.

В песни са изминалите дни...

преди 5 months 4 дни

Биографичните данни за позабравения поет Димитър Велинов не са многословни: роден през 1937 г. в с. Преображенци (Надър), Бургаско, завършва училище за трудови резерви в Бургас, след което е строителен работник на Баташкия водносилов път; после – във Вагоностроителния завод “Червено знаме” в крайморския град, в Полигон за вибробетон, след това редактор в многотиражките на местната Окръжна строителна организация и Нефтохим...

Вечерен връх

преди 5 months 4 дни

Внезапно пътят
се превърна на пътека.
А тънката пътека
се разплете на следи.
Гората се разпръсна на дървета.

Κεριά // Свещи

преди 5 months 1 седмица

Του μέλλοντος οι μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας
σα μιά σειρά κεράκια αναμένα –
χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια.

Страници