Е-списание

Участ

преди 7 години 11 months
Росица Станева е лауреат на Първа награда на Първия национален поетичен конкурс “С България в сърцето” (2009 г.). Тя получи приза за гражданска поезия със стихотворението си “Българи докрай”.

Отците наши, бежанци, не найдоха земята обетована –
бедняшки преживяваха под зъзнещи звезди.
Към новата Родина своя дълг изпълниха синовен,
но незавидна участ тя им отреди.

Достойни предци на своите наследници

преди 7 години 12 months

Книгата на Радка Люцканова, Лилия Семова и Христина Стоева “Деркоските български села. село Имрихор. Тракийска летопис. Сборник” респектира още от пръв поглед. Тя е солидна по обем (450 страници) и с впечатляващо полиграфично оформление.

Поезия от бургаски автори за Годишния преглед ’2014

преди 8 години 9 часа

Доклад на Никола Инджов по повод ежегодния литературен конкурс за връчване на годишните награди “ПЕГАС”, организиран и провеждан от Община Бургас. В доклада се прави подробен анализ на издадените през 2014 г. поетични книги от бургаски автори. Докладът е поместен изцяло без редакция и съкращения.

“Anamnesis morbi” на Елка Стоянова с награда за поезия на Литературния преглед – Бургас ‘2014

преди 8 години 3 дни
Поетичната награда на името на Христо Фотев спечели Елка Стоянова за стихосбирката “Anamnesis morbi”

На специална церемония в Заседателната зала на Община Бургас бяха отличени тържествено най-добрите бургаски автори и произведения на 2014-та година.

“Песента на южните морета” – вълнуващ паноптикум от човешки съдби

преди 8 години 5 дни

Бургаският писател Стойчо Биячев наскоро навърши 70 години – възраст, на която човек осъзнава зрелостта в пълния й капацитет – и като натрупан опити, и като обогатяване на съзнанието, и като мъдро пристъпване към житейските дилеми. Несъмнено Стойчо Биячев е преминал достойно по земния си път и от пиедестала на една достойна възраст, когато се берат плодовете на многогодишните натрупвания.

“Сладкарница за насекоми” – свежо детско творчество

преди 8 години 5 дни

Вземайки в ръцете си новоизлязлата поетична антология “Сладкарница за насекоми” (издателство “Либра Скорп”), изпитах желание, ако можех, да се върна в детството, в нежното лоно на всеобхватното доверие във всичко и всекиго. Тъй като усещането от съприкосновението с книги, написани за деца от възрастни, и произведения, родени от детския талант и въображение, е твърде различно.

“Големият залог” – книга, която не дава отговори наготово

преди 8 години 5 дни

Прочитайки най-новата книга на Георги Аргиров “Големият залог”, излязла от печат тази година от издателство “Либра Скорп”, до известна степен останах изненадана. Но не по посока на търсенията на автора в психологически план и надникването в дълбочина в кладенеца на човешките чувства, въжделения, скърби, съмнения, възторзи, изкушения...

“Просветление” – преосмислена духовност на мъдреца страдалец

преди 8 години 5 дни

Прочитайки новата стихосбирка на Веселин Аврамов – поета с инженерно образование, оставям едновременно и провокиран, и удовлетворена. Провокацията е породена от факта, че по пътя на самостоятелния път на израстване всеки човек се сблъсква – случайно или кармично, с идентично на своето светоусещане, когато вътрешните лъчения на душата се синхронизират и затрептяват паралелно с тези на сродната по ментални признаци човешка натура.

“Звън на камбани” – апотеоз на любовта към род, Родина, към събирателния образ на всичко човешко и чисто

преди 8 години 5 дни

Прочитайки новия роман на Георги Аргиров “Звън на камбани”, у мен остана усещането за досег с най-чистите измерения на българското – и смислово, и като символ, и като извечна, свята, безпрекословна привързаност и синовно преклонение пред първоизвора на националната ни идентичност. Емблематично е и заглавието на книгата. Звънът на камбаната е символ на пробуждането, подтика към себеосъзнаване, към пълноценното осъществяване на съдбовната мисия да се устои на насилието, болката, съмнението, абсурда на робството – и като физическо, и като нравствено понятие.

Страници