Е-списание

Проблемът за свободата в поезията на Христо Ботев

преди 7 години 11 months

Цялото богатство от теми, образи и сюжети в Ботевото творчество, цялата страстност на неговата поезия винаги ни отвеждат към идеята за свободата. За поета тя е мечта, съдба, обреченост, върховен идеал. Темата за свободата прекроява дори и най-интимните, най-нежните, най-горестните му изповеди и ги превръща в едно гневно бушуващо и яростно избликване на любов и омраза, в които душевните сили се напрягат до краен предел, чувствата се превръщат в своите противоположности и смъртта е трагично неизбежен изход от този бурен кипеж.

Изобличителната страст на Христо Ботев в публицистиката (“Смешен плач”, “Политическа зима”)

преди 7 години 11 months

Публицистичното творчество на Христо Ботев заема важно място в литературното му наследство. Като мислещ и прогресивен човек творецът от Калофер залага изключително много на обществената значимост на публицистиката, която формира и защитава позиции, изгражда убеждения у хората. Тя е огнено оръжие във формирането на обществено съзнание...

Идейното израстване на лирическия герой в първите стихотворения на Христо Ботев (“Към брата си”, “Делба”, “До моето първо либе”)

преди 7 години 11 months

В своето творчество Христо Ботев разкрива духовната еволюция на лирическия герой, който осъзнава своето място в обществения живот. Поезията е съкровен израз на преживяванията на човек, който открива смисъла на своя живот в борбата за освобождение на отечеството. Идеята за саможертва като върховен израз на патриотичната нравственост е загатната в първите произведения на Ботев.

Разкъсаният родов космос в “Криворазбраната цивилизация” от Добри Войников

преди 7 години 11 months

Разкъсаният родов космос е предмет на изображение в цялата творба. Отродените българи – Димитраки, Анка, Злата – не осъзнават порочността на своето мислене. Те приемат, че “европейското” е безделие, липса на морал, външна показност...

Делото на Паисий Хилендарски и неговата “История славянобългарска”

преди 7 години 11 months

Паисий Хилендарски живее и твори на границата на две епохи, поради което неговата книжка отразява на своите страници особеностите и на Средновековието, и на Възраждането. Новаторството на хилендарския монах се изразява в това, че той прозира основните търсения на епохата и ги въплъщава в слово...

Книгата ще продължава да съпътства човека в неговото развитие!

преди 7 години 11 months
Петя Станева държи в ръцете си поредната, излязла от печат, книга на издателството

Петя Станева пред Кирил Бъчваров. Интервюто е включено в книгата "Коя коя е. Открито за себе си и...?" (Сборник интервюта с над 150 представителки на нежния пол от гр. Бургас).

Разговор с родоотстъпника

преди 7 години 11 months

Ти сядаш при него със чувство на власт
над своето лято и своя Бургас
в сладкарница “Космос” пред чаша кафе.
А с мрачната властност на аутодафè
в теб клади извива ужасна вина.

Говорещият с делфини

преди 7 години 11 months

Военните си отидоха. Най-хубавото кътче край морето до нашето градче вече не е заградено с бодлива тел, не само защото мародерите роми я изкрадоха, а защото няма вече военна база. Помня как още на младини този скалист нос привличаше любопитството ми, но достъпът до него беше невъзможен – казваха, че преди време военните дори били стреляли по един лодкар, изхвърлен от вълните на техния бряг...

Книги проза от бургаски автори за Годишния преглед ’2014

преди 7 години 11 months

Доклад на Младен Влашки по повод ежегодния литературен конкурс за връчване на годишните награди “ПЕГАС”, организиран и провеждан от Община Бургас. В доклада се прави подробен анализ на издадените през 2014 г. белетристични книги от бургаски автори. Докладът е поместен изцяло без редакция и съкращения.

Вук Караджич – за величието на българското слово и народност

преди 7 години 11 months

Като се има предвид “детската болест” на българската славистика – неугасналия повече от столетия интерес към темата “Другите за нас”, логично е преди да прочетем книгата-студия “Вук Караджич – за величието на българското слово и народност” от Венета Ташева да си зададем въпроса: “Какво, всъщност, може да се добави към визирания проблем?”...

Страници