Ревюта

“Денят на прасето” от Джош Малерман – необичайно(то) отмъщение

преди 5 months 2 седмици

Заглавието на романа в известен смисъл може да предизвика усещане за комичност; сякаш в човешката природа е заложено интуитивно на прасетата да се гледа като на същества без влияние и значимост, които се отглеждат с единствената цел да задоволят естествените физиологични нужди на човешкия организъм. Малерман обаче преобръща тази представа...

Песъчинки надежда в нишките безсъние на Мария Хинева

преди 7 months 1 седмица

За дебютната поетична книга на Мария Хинева “Нишки безсъние”. Книгата е отличена с литературната награда “Еквалибриум” на издателство “Либра Скорп” за 2021 г.

Да надникнеш в душата си – поетичните откровения на Ана-Мария Димитрова

преди 7 months 2 седмици

За дебютната поетична книга на Ана-Мария Димитрова “Надникнах в душата си”. Книгата е отличена с литературната награда “Еквалибриум” на издателство “Либра Скорп” за 2022 г.

Надежди и разочарования, и глътка вино в “Нищо лично” на Виктория Топалска

преди 7 months 3 седмици

Споделени мисли, откровения, разочарования, мечти и надежди, изповядани на чаша вино, са поместени в страниците на дебютната поетична книга на Виктория Топалска “Нищо лично”.

Правото на битието и “правото” на смъртта...

преди 7 months 4 седмици

Книгата на Златимир Коларов „Отблясъци от далечни светкавици – следвоенни разкази“, е отпечатана за първи път през 1999 г. След време – 2016 г., тя излиза отново, като творбите, включени в нея и сега, както в първото издание, са издържани в стил „магически реализъм“...

Кехлибарената лирика на Николай Искъров

преди 9 months 3 дни

Да, смъртта рано отне Николай от живия живот, от приятелите и от поезията, в която той светеше със самобитния си талант. Но в книгите, които ни остави – „Далече от снега“ (1976); „Пясъци“ (1980); „Цяр за цар“ (1989); „Нима“ (1990); „Стихове“ (1995), „Блус в зелено“ (2001), „Скитникът на моята душа. Събрани стихотворения“ (2019, 2020), той продължава да съществува...

По моста над живота...

преди 10 months 3 седмици

Българската есеистика като литературен жанр има своите корени и традиции. В по-ново време бих споменал имената на Асен Златаров, Ефрем Карамфилов, Боян Болгар, Стефан Продев, Благовеста Касабова, Николай Хайтов, Георги Марков. Лиляна Стефанова... А наскоро от печат излезе “Аз-ът, ер малък и безгласната буква” (2021), дело на Наталия Недялкова с творчески псевдоним Прогресива Геометрикус, известна на читателите и като доказала се талантлива поетеса и преводач.

Човечество, какъв е твоят път?..

преди 11 months 3 седмици

Свидетели сме как все по-често в хаотичното ни съвремие се поставя въпросът за мястото на поезията в общия духовен процес: за събуждане на човечеството от удобната му апатия и бягство от проблемите на реалността; за търсене на нови идеали и морални ценности и възраждане на гражданската съвест, основана върху дни на покой и години на социално-политически трусове...

Послания в духа на прорицателството...

преди 11 months 3 седмици

Книгата на Иван Сухиванов „Да бъдем силни поети“ (2021 г.), веднага навежда читателя към размисъл за смисъла на съвременното, модерно писане и посланията, носени от всеки негов адепт. Послания, включени в кратки по обем, някъде сведени до двустишия и тристишия форми. Почти изцяло минималистични с вплетената в редовете им естетика...

Книги проза от бургаски автори за Годишния преглед ’2021

преди 11 months 3 седмици

Доклад на литературния критик Владимир Шумелов по повод ежегодния литературен конкурс за връчване на годишните награди “Пегас”, организиран и провеждан от Община Бургас. В доклада се прави подробен анализ на издадените през 2021 г. белетристични книги от бургаски автори. Докладът е поместен изцяло без редакция и съкращения.

Страници