Ревюта

Поезия от бургаски автори за Годишния преглед ’2020

преди 1 година 10 months

Доклад на проф. Антония Велкова-Гайдаржиева по повод ежегодния литературен конкурс за връчване на годишните награди “Пегас”, организиран и провеждан от Община Бургас. В доклада се прави подробен анализ на издадените през 2020 г. поетични книги от бургаски автори. Докладът е поместен изцяло без редакция и съкращения.

С истините и тайните на битието...

преди 1 година 10 months

В науката нумерология числото седем има своето важно място. Както сочи едно изследване, “чудесата на света са седем, дните от седмицата са седем, има седем смъртни гряха и седем ноти. В християнството Бог е представян като седмия от шестте лъча на Сътворението” и т.н. Седем на брой, явно съвсем случайно, или пък не, са и включените новели в книгата на Златимир Коларов “Среднощен етюд за стари глупаци”...

Живея твойте земетръси, земя...

преди 1 година 10 months

Списъкът от самоубили се, или рано заминали си по други причини от света наши творци, е дълъг. Той е колкото трагичен, толкова и напомнящ, че перата им биха дали на българската литература редица още ярки произведения, освен завещаните приживе, със свой богат рисунък и индивидуален взор към битието.

От нас излиза не любов, а дим...

преди 1 година 10 months

Вече над две десетилетия, като през скъсан воден бент, в българската литература нахлуват всякакви “творби”. Повечето си приличат, защото са еднакво безлични като тематичен замисъл, естетически критерии, художествена реализация. Те олицетворят общата бездуховност у нас – следствие от неизбистрени обществени и социални процеси.

В песни са изминалите дни...

преди 1 година 10 months

Биографичните данни за позабравения поет Димитър Велинов не са многословни: роден през 1937 г. в с. Преображенци (Надър), Бургаско, завършва училище за трудови резерви в Бургас, след което е строителен работник на Баташкия водносилов път; после – във Вагоностроителния завод “Червено знаме” в крайморския град, в Полигон за вибробетон, след това редактор в многотиражките на местната Окръжна строителна организация и Нефтохим...

Неподправеният Константинос Кавафис

преди 1 година 10 months

Благородната идея на инженера и литератора-философ Константинос Марицас да преведе на български език с най-голяма точност творбите на големия поет Константинос Кавафис заслужава адмирации. Самият Марицас е грък с български корени, което предполага филологически усет към двата езика – гръцкия и българския...

Усмихнатите разкази на Гергана Стоянова

преди 1 година 11 months

Ваньо Вълчев на премиерата на сборника с разкази “Рибки мренки” от Гергана Стоянова, в Дом на писателя, Бургас, 22 октомври 2020 г.

Над света се рее философска красота...

преди 1 година 11 months

Поетичното творчество от зараждането си и досега е неизбродна плетеница от ручеи. Те се вливат в купел с осмислени житейски ценности, многоцветна багреност, авторски съдби и чувства. В наше време критериите за регионално и наднационално в примерите му губят ясни очертания така, както границите на водещи държави.

“Бавно гасне днешното ми слънце...”

преди 1 година 11 months

Българското присъствие в света на ХХІ в. е значимо, но все още малко познато. След вододела на демократичните промени у нас станаха известни имената на видни учени, конструктори, медици, архитекти, хора на изкуството...

Христос Хаджипапас – “Неуверена походка”

преди 1 година 11 months

Съвременната кипърска литература все по-убедително присъства в културния живот на нашата страна. Доказателство за това твърдение са редица преводи на книги, приети добре от българския читател и от критиката. А броят на списание “Пламък” от 2009 г., кн. 11-12 е посветен почти изцяло на творците от Острова...

Страници