Поетични меридиани

Хихавела

преди 1 година 5 months

Хихи, хихи-хихавела!
Баба има коси бели.
Дядо има коси гъсти.
Мама има малки устни...

Отбелязвам звезди

преди 1 година 5 months

Уморен от света,
смачкан в собствената си бездна,
търсейки милостиня
отбелязвам звезди,
припознавайки се в една.

Съществуване

преди 1 година 5 months

Кой пръв се е родил на този свят, умът или мъдростта?
Кой пръв е бил прободен от варварите на този тъжен свят?
Дали това е бил умът, който пръв използвал Слово, или
това е била мъдростта, която надхитрила ума!

Мантра

преди 1 година 5 months

Под стотици милиони звезди
стотици милиони мантри са изречени.
Под стотици милиони божествени тела
стотици милиони скъпоценности са създадени.

Зверовете нямат сенки

преди 1 година 6 months

Хитри са зверовете
и нямат сенки
а бял е моят път
и синя е кръвта ми
и златна и сияйна е мисълта ми...

Разрушаване на природата

преди 1 година 6 months

Моята преминаваща
измама
континуум на празнотата
вървя
от репликата на ядрото...

Утрото се надига

преди 1 година 6 months

Утрото се надига от леглото си
сънят ми изпрати като лош знак от нощта
изхвърчал от прозореца бял гълъб
прободен от моята сянка...

Страници