Ревюта

Над света се рее философска красота...

преди 3 години 6 months

Поетичното творчество от зараждането си и досега е неизбродна плетеница от ручеи. Те се вливат в купел с осмислени житейски ценности, многоцветна багреност, авторски съдби и чувства. В наше време критериите за регионално и наднационално в примерите му губят ясни очертания така, както границите на водещи държави.

“Бавно гасне днешното ми слънце...”

преди 3 години 6 months

Българското присъствие в света на ХХІ в. е значимо, но все още малко познато. След вододела на демократичните промени у нас станаха известни имената на видни учени, конструктори, медици, архитекти, хора на изкуството...

Христос Хаджипапас – “Неуверена походка”

преди 3 години 6 months

Съвременната кипърска литература все по-убедително присъства в културния живот на нашата страна. Доказателство за това твърдение са редица преводи на книги, приети добре от българския читател и от критиката. А броят на списание “Пламък” от 2009 г., кн. 11-12 е посветен почти изцяло на творците от Острова...

Праведният грях на времето...

преди 3 години 6 months

ЕОКА. Еносис. Генерал Дигенис и архиепископ Макариос ІІІ. Папандреу. Сблъсъци между гърци и турци. Английско присъствие, инвазии и пулсът на стара Елада... Все плочки от доминото на трудната кипърска история през 60-те и 70-те години на миналото столетие. Може би не толкова позната у нас...

Родните опинци тръгват по море

преди 3 години 9 months

Причините, които отправят българина да странства по море, не се различават съществено от подтиците и при другите народи. Търговия, поклонение по светите места, политическа и икономическа емиграция, по-рядко – опознаване на далечни краища, са движещите сили, насърчили нашенеца да стъпи на корабната палуба...

Владетел на душите

Автор: 
преди 3 години 9 months

Преди осемдесет и пет години, под знака на съзвездието “Везни” се ражда в Карнобат Борис Бухчев. Орисниците му предричат, че е избраник на Музите...

Една от тях го прегръща и го въвежда в храма на Словото. Така Музата Ерато става негова покровителка...

Музите Евтерпа и Полихимния го даряват с глас музикален и с усет да рисува...

Наричанията на трите орисници се сбъдват. Тези дарби го съпътстват и до днес.

Познавам учителя и поета Борис Бухчев от ранна юношеска възраст. Съпътстват ме неговите поетични изяви през годините. Те са гордост за родния му град.

Откровенията на Галина Григорова в поетичната книга “Признание”

преди 3 години 9 months

„Признание“ е дебютната поетична книга на Галина Григорова. Както показва самото заглавие, в стиховете си авторката изповядва пред себе си наблюденията от своето обкръжение – един свят, изпълнен с дисхармония и противопоставяне на двете категории – добро и зло.

За първата любов и камъчетата по пътя

преди 3 години 9 months

Първата любов дава истинска буря от емоции и незабравими преживявания: плахи прегръдки, нежни целувки, трепетни чувства, силни преживявания, предателства и първи зрели решения. Романът на младата авторка Любляна Славенина “Нямаше Бог за нея” е трогателна и проникновена история за една силна и опустошаваща тийнейджърска любов, която, сигурна съм, ще намери отклик в сърцето на всеки читател.

Откровенията на Силвия Пеева в дебютната й поетична книга “Незабравима”

преди 3 години 10 months

“Незабравима” е озаглавила своята първа стихосбирка Силвия Пеева. Коя е Силвия Пеева, защо и за кого е “незабравима”, читателят ще разбере, разгръщайки страниците на поетичната й книга...

Ще имам и попътни ветрове...

преди 3 години 11 months

Георги Н. Николов за Иван Ванев - автора на текста на песента “Бургаски вечери” (по (музика на Иван Коларов), превърнала се отдавна в хит не само за вечния град край морето.

Страници