Теми по БЕЛ за средношколци

Художественият свят на Елин Пелин

преди 8 години 11 months

Големият български писател Елин Пелин създава богато и колоритно творчество, което е ценен принос в литературната класика. Необикновено талантлив разказвач, той успява по художествен начин да пресъздаде българската действителност през първите десетилетия на ХХ век. Продължител на белетристичната линия в литературата, той се учи от Любен Каравелов, Иван Вазов, Христо Ботев и Захари Стоянов. Изградил своя естетически усет, Елин Пелин е своеобразно свързан и с творчеството на големи писатели като Чехов, Горки, Мопасан.

Повестта “Гераците” – дом и свят на отчуждението и раздялата

преди 8 години 11 months

Повестта “Гераците” е сред най-сполучливите български творби, художествен документ на едно драматично и вълнуващо време – първите десетилетия на ХХ век. Това е време на разпадането на патриархалната задруга и възникването на нови обществено-икономически отношения. Промените в обществото по свой начин рефлектиран в душите на хората.

“Гераците” като израз на нравствената криза

преди 8 години 11 months

Големият български писател Елин Пелин създава богато и колоритно творчество, което е ценен принос в литературната класика. Повестта “Гераците” отдавна принадлежи към най-ценното, създадено през ХХ век в българската литература. Това е така, защото авторът вярно е уловил пулса на своето време и го е отразил в художествени образи.

Разпадането на българския родов космос в повестта “Гераците” от Елин Пелин

преди 8 години 11 months

Елин Пелин създава своята повест “Гераците” като предупреждение за силата на човешките изкушения в една епоха, в която любовта и разбирателството между хората се заменят с властта на парите. В началото на ХХ век мощно навлизат новите обществено-икономически отношения, които прегазват и старите порядки, и стария морал...

Жизнеутвърждаващи мотиви в разказите на Елин Пелин

преди 8 години 11 months

Не е нужно да се напомня цялото творчество на Елин Пелин, за да се очертаят контурите и неговите особености. Писателят разкрива многообразието на селската действителност през първите десетилетия на ХХ век. От позицията на реализма той разкрива особеностите на българския живот, респективно добродетелите и недостатъците на българина.

Любовта и творческият труд в разказа “Ветрената мелница” от Елин Пелин

преди 8 години 11 months

Елин Пелин от позицията на реализма разкрива душевността и бита на българския селянин в епохата на първите десетилетия на ХХ век. В творчеството му преобладават жизнеутвърждаващите мотиви, защото писателят застъпва философската теза, че животът винаги е по-силен от смъртта, че хората оцеляват дори след тежки изпитания, страдания и нещастия. Това, което ги спасява в преодоляването на трудностите, са любовта и живителният творчески труд.

Образът на града в поезията на Христо Смирненски

преди 8 години 11 months

Образът на града е представен в неговата пъстроцветност, колорит, човешки драми. Поетическият цикъл “Децата на града” опоетизира образа на цветарката, уличната жена, босоногите деца. Отблъскващ е ликът на богатия буржоа в творбата “Вълкът” и това става метафора на цялата трагедийна поезия на Смирненски.

Мотивът за човешкото страдание и хуманизмът в цикъла “Зимни вечери” на Христо Смирненски

преди 8 години 11 months

В една великолепна художествена форма, базирана на символистичната поетика, Смирненски пресъздава трагизма в обществото на социалната несправедливост. Всеки стих е проникнат от болка и съчувствие, художествените образи въздействат със силата на обвинение и критика срещу виновниците за човешките драми. Зад фалшивия блясък на светлините в капиталистическия град крещи страданието на обречените.

Човекът като жертва на несправедливо устроения свят в поезията на Христо Смирненски

преди 8 години 11 months

Творчеството на Христо Смирненски е богато тематично, но най-изразителната тема в него е съдбата на социално безправните и бедни хора, които изживяват голяма човешка трагедия. Сам израснал в Ючбунар, един от крайните квартали на София, Смирненски много добре познава бита и душевността на отхвърлените от обществото хора. Като поет хуманист той не ги обвинява, а ги приема като жертва на несправедливо устроения свят.

Трагизъм и възторг в стихотворението “Ний” от Христо Смирненски

преди 9 години 3 months

Творчеството на Христо Смирненски е богато на художествени образи, които отразяват оригиналността, колорита, неповторимостта на епохата. Един роден поет, който дава емоционален израз на социални и исторически събития – това е Христо Смирненски. В неговата чувствителна душа се отразява всяко явление, всеки феномен от историческия живот на българите в епохата от първото и второ десетилетие на ХХ век.

Страници