Теми по БЕЛ за средношколци

“Заточеници” – Яворов

преди 8 години 2 months

Стихотворението е отпечатано за пръв път в сп. “Мисъл” през 1902 г. със заглавие: “Към Подрумкале”. Написано е в края на 1902 г. по повод на заточаване на македонски българи в Мала Азия, след атентата в Солун на 6 декември 1901 г.

Любовната лирика на Яворов

преди 8 години 2 months

Условно творчеството на Яворов се дели на два периода – време на социална лирика и време на интимна лирика. Като вододел е участието му в Македоно-Одринското революционно движение, тежкото преживяване краха на въстанието и убийството на Гоце Делчев. Във втория период Яворов е много по-зрял като творец...

Социални и революционни мотиви в поезията на Яворов

преди 8 години 2 months

Пейо Яворов създава поезия, която е адекватна на големите социални промени, които стават в обществото в края на ХІХ и началото на ХХ век. Той е представител на онази млада интелигенция, която носи новия повей на времето и което създава модернистичните течения в литературата. Яворов е български автор, роден и създаден от едно драматично време, в което всяка новост отеква в душата на поета.

Бай Ганьо – социален и национален образ

преди 8 години 2 months

Литературният образ на Бай Ганьо вълнува читатели и критика вече няколко поколения. Той отдавна е излязъл от рамките на художествената творба и живее самостоятелен живот, превърнал се е в нарицателно име. Голямата популярност на героя събужда все повече размисли за неговата истинска същност...

“Бай Ганьо” – ярка творба на критическия реализъм

преди 8 години 2 months

Книгата “Бай Ганьо” е написана от Алеко Константинов в последните години на ХІХ век и отразява вярно социалната действителност в България в последните десетилетия на века. Тя не би могла да се роди нито по-рано, нито по-късно, защото е художествен образ на нравите от това време...

Философията и моралът на времето според първия фейлетон от цикъла “Разни хора, разни идеали” от Алеко Константинов

преди 8 години 2 months

Цикълът фейлетони “Разни хора, разни идеали”, макар и незавършен, отразява философията и моралните устои на политическия живот след Освобождението. В центъра на изображението е “малкият човек”. Героят от първия фейлетон е “малък” заради дребнавостта на характера си, заради еснафщината, егоизма, злобата и завистта, които носи в сърцето си...

Фейлетоните на Алеко Константинов – свидетелство за нравите на една епоха

преди 8 години 2 months

Алеко Константинов е майстор на фейлетонния жанр и това е най-добрата изява на сатиричния му талант. По време на следването си в Русия той изучава руската класическа литература и понася силното въздействие на творчеството на Гогол. В България фейлетонистът се натъква на богат фактически материал от обществената действителност, която той изобличава или със злъчен хумор, или с остър сарказъм, или с добродушен смях.

Поемата “Ралица” – нравственост, непреходност, сила и стоицизъм на духа

преди 8 години 2 months

Творчеството на Пенчо Славейков е богато на теми, художествени образи, идейно-философски проблеми. Тази богата и многостранна личност сътворява много художествени произведения по мотиви от народното творчество. Любовта към фолклора Пенчо Славейков наследява от баща си – големият възрожденски поет Петко Рачов, който е известен събирач и изследовател на автентични народни песни.

Бит и история в “Пиянството на един народ”

преди 8 години 2 months

Повече от сто години след създаването си романът “Под игото” звучи със същата актуалност и жизненост. Една творба, която отразява вярно съдбините на народа, не може да остане в забвение. Нещо повече, преведена на 28 езика, тя разказва за България и българите чрез думите на Иван Вазов на целия свят. Литературната критика отдавна е надхвърлила 400-те страници на романа и въпреки че в различните епохи го тълкува превратно, запазва най-топли думи за това съкровено българско произведение.

Родината – свръхценност в поезията на Иван Вазов

преди 8 години 2 months

По повод честването на 70-годишния юбилей на Иван Вазов, поетът споделя, че половин век той работи на литературното поприще, прославяйки България. Това е дълъг период и като време, и като отношение на един творец към народната съдба. Точно поради тази причина Иван Вазов е наричан “народен поет” или “патриарх на българската литература”.

Страници