Яна Колева

Яна Колева Колева е родена през 1974 г. в гр. Бургас. Завършва магистърска степен с професионална квалификация инженер-химик в Университет “Проф. Асен Златаров”, гр. Бургас.

От 2005 г. е доктор по химия, а от 2006 г. преподавател по “Органична химия” в Университет “Проф. Асен Златаров” в Бургас. През 2007 – 2009 г. е научен сътрудник в School of Pharmacy and Chemistry към Liverpool John Moores University.

Доцент в катедра “Химия” към Факултета по природни науки. Област на научни интереси: теоретична органична химия, химия на околната среда, In Silico методи, изучаване на биологично активни вещества и др. Автор на научни монографии и множество публикации в специализирани международни списания. Член на Съюза на химиците в България.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.