Христивелина Жечева

Христивелина Костадинова Жечева е родена на 6 декември 1968 г. в гр. Бургас. Завършва “Технология на силикатите” и “Педагогика” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас. Инженер-химик, магистър по химия и учител по химия. До 2011 г. е учител по “Химия и опазване на околната среда” в ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”, Бургас.

Доктор по методика на обучението по химия (от 2010 г.), а от 2013 г. – преподавател в катедра “Химия” при ФПН, в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Научни интереси: в областта на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда, химичен експеримент в реална и дигитална среда, химия и околна среда, инверсионен волтамперометричен и спектрофотометричен анализ.

Има множество публикации във водещи международни научни списания и участия в научни проекти.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.